องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
35
Yesterday
28
This Month
545
Last Month
1,463
This Year
8,549
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
ประวัติ
 • ภูมิลำเนา 247 หมู่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
การศึกษา
 • ทษ.บ.(พืชศาสตร์) มหาวิทยลัยแม่โจ้เชียงใหม่ พ.ศ. 2530
 • ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2543
 • รปม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2555

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงดาว 2 สมัย
 • กรรมการบริหาร อบต.เชียงดาว พ.ศ. 2540-2541
 • ประธานสภา อบต.เชียงดาว พ.ศ.2542
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
 • นายกอบต.เชียงดาว พ.ศ.2547 – 2551 และ 2552 - ปัจจุบัน

ประกาศเกียรติคุณ

 • รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม. พ.ศ.2545
 • รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ชั้น 2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2546
 • รางวัลบริหารจัดการที่ดี กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548


 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com