องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
46
Yesterday
59
This Month
0
Last Month
1,393
This Year
3,627
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)
ประวัติ
 • ภูมิลำเนา 247 หมู่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
การศึกษา
 • ทษ.บ.(พืชศาสตร์) มหาวิทยลัยแม่โจ้เชียงใหม่ พ.ศ. 2530
 • ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2543
 • รปม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2555

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงดาว 2 สมัย
 • กรรมการบริหาร อบต.เชียงดาว พ.ศ. 2540-2541
 • ประธานสภา อบต.เชียงดาว พ.ศ.2542
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
 • นายกอบต.เชียงดาว พ.ศ.2547 – 2551 และ 2552 - ปัจจุบัน

ประกาศเกียรติคุณ

 • รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม. พ.ศ.2545
 • รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ชั้น 2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2546
 • รางวัลบริหารจัดการที่ดี กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548


 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com