องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
19
Yesterday
27
This Month
930
Last Month
1,435
This Year
930
Last Year
37,921
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
30 Nov. 2019
18
30 Nov. 2019
12
30 Nov. 2019
19
15 Sep. 2019
nana
66
11 Sep. 2019
nana
42
27 Jul. 2019
ทดสอบ
46
26 Jul. 2019
45
12 Jul. 2019
64
7 Jul. 2019
65
17 Jun. 2019
62
12 Jun. 2019
จิรภรณ์ สุวิทย์
66
12 Jun. 2019
วรรณา พาวิเลิศ
67
12 Jun. 2019
สุชาดา มณี
60
12 Jun. 2019
ศีพรรณ วรรณเดโช
68
10 Jun. 2019
75
28 May. 2019
66
18 May. 2019
77
15 May. 2019
asasdas
75
15 May. 2019
asasdas
82
3 May. 2019
5386
28 Apr. 2019
143
12 Apr. 2019
93
8 Apr. 2019
82
20 Mar. 2019
111
18 Mar. 2019
레플리ᒥ
195
10 Mar. 2019
115
21 Feb. 2019
123
19 Feb. 2019
108
21 Jan. 2019
124
21 Jan. 2019
132
 
หน้า [ ถัดไป ][ 1 2 3 4 5 6 7 ] ( 153 กระทู้)


   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com