องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
38
Yesterday
44
This Month
948
Last Month
2,375
This Year
34,353
Last Year
26,594
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
15 Sep. 2019
nana
10
11 Sep. 2019
nana
9
27 Jul. 2019
ทดสอบ
21
26 Jul. 2019
22
12 Jul. 2019
37
7 Jul. 2019
34
17 Jun. 2019
36
12 Jun. 2019
จิรภรณ์ สุวิทย์
38
12 Jun. 2019
วรรณา พาวิเลิศ
40
12 Jun. 2019
สุชาดา มณี
38
12 Jun. 2019
ศีพรรณ วรรณเดโช
41
10 Jun. 2019
38
28 May. 2019
45
18 May. 2019
54
15 May. 2019
asasdas
51
15 May. 2019
asasdas
58
3 May. 2019
5302
28 Apr. 2019
67
12 Apr. 2019
72
8 Apr. 2019
62
20 Mar. 2019
82
18 Mar. 2019
레플리ᒥ
92
10 Mar. 2019
83
21 Feb. 2019
97
19 Feb. 2019
90
21 Jan. 2019
104
21 Jan. 2019
108
21 Jan. 2019
101
21 Jan. 2019
105
20 Jan. 2019
103
 
หน้า [ ถัดไป ][ 1 2 3 4 5 6 ] ( 150 กระทู้)


   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com