องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอบต.
อำนาจหน้าที่ของอบต.
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  รายชื่อสมาชิกสภาฯ
  รายชื่อสำนักปลัด
  รายชื่อส่วนการคลัง
  รายชื่อส่วนโยธา
  รายชื่อส่วนการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ อบต.
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
      รายจ่าย ประจำปี
 

ศูนย์ดำรงธรรม 1561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
13
Yesterday
74
This Month
1,923
Last Month
4,198
This Year
30,345
Last Year
26,594
เริ่มนับ : 8 สิงหาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย(เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ)

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
27 Jul. 2019
ทดสอบ
8
26 Jul. 2019
6
12 Jul. 2019
17
7 Jul. 2019
16
17 Jun. 2019
19
12 Jun. 2019
จิรภรณ์ สุวิทย์
24
12 Jun. 2019
วรรณา พาวิเลิศ
28
12 Jun. 2019
สุชาดา มณี
23
12 Jun. 2019
ศีพรรณ วรรณเดโช
27
10 Jun. 2019
22
28 May. 2019
28
18 May. 2019
37
15 May. 2019
asasdas
35
15 May. 2019
asasdas
40
3 May. 2019
5284
28 Apr. 2019
45
12 Apr. 2019
53
8 Apr. 2019
44
20 Mar. 2019
62
18 Mar. 2019
레플리ᒥ
70
10 Mar. 2019
65
21 Feb. 2019
80
19 Feb. 2019
73
21 Jan. 2019
83
21 Jan. 2019
87
21 Jan. 2019
82
21 Jan. 2019
85
20 Jan. 2019
81
18 Jan. 2019
dd
222
15 Jan. 2019
93
 
หน้า [ ถัดไป ][ 1 2 3 4 5 6 ] ( 148 กระทู้)


   
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร : 053-456317
Design by praditweb.com